English

Добре дошли в сайта на Бизнес Колеж - Ямбол

ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ ЗАВИСИ ОТ ЗНАНИЕТО!

ПРИЕМ за новата учебна година ПО ДОКУМЕНТИ:

- диплома за средно образование - копие (оригинала се представя за справка)

- медицинска бележка от личен лекар;

- 8 бр. матирани снимки за документи;

- част от годишната учебна такса (може и разсрочено плащане);

- копие от акт за раждане;

- други документи - попълват се на място.

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

задочна - едногодишна;

самостоятелна едногодишна 

 

 

ЗАВЪРШИЛИТЕ ПОЛУЧАВАТ:

от Бизнес колежа:

- Свидетелство за ІV професионална степен

 

от Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг - София:

- Диплома за висше образование;

- Диплома за висше образование - европейски формат.

 

от ВУАРР  Пловдив:

- Диплома за висше образование - за магистратура