English

Добре дошли в сайта на Бизнес Колеж - Ямбол

ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ ЗАВИСИ ОТ ЗНАНИЕТО!

ПРИЕМ за новата учебна година ПО ДОКУМЕНТИ:

- диплома за средно образование - копие (оригинала се представя за справка)

- 10 бр. матирани снимки за документи;

- копие от лична карта;

- копие от акт за раждане;

- други документи - попълват се на място.

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

задочна - едногодишна;

самостоятелна едногодишна 

 

 

ЗАВЪРШИЛИТЕ ПОЛУЧАВАТ:

от Бизнес колежа:

- Свидетелство за ІV професионална степен

специалност "Предприемачество и мениджмънт" 

 

от Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг - София:

- Диплома за висше образование;

специалност "Маркетинг" професионален бакалавър 

 

 

от ВУАРР  Пловдив:

- Диплома за висше образование - бакалавър спец.Финанси; бакалавър спец.Стопанско управление 

 

- Диплома за висше образование - за магистратура

спец.Финанси и банково дело; спец.Стопанско управление

 

- квалификация - свидетелство : Учител по икономически дисциплини