English

Добре дошли в сайта на Бизнес Колеж - Ямбол

ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ ЗАВИСИ ОТ ЗНАНИЕТО!

 

 

 

 

 


 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ – изучавани дисциплини

Чужд език по професията, Бизнес комуникации, Микроикономика, Макроикономика,Обща теория на счетоводството, Основи на правото, Статистика,Маркетинг, Мениджмънт, Управление на човешките ресурси, Предприемачество, Счетоводство на

предприятието,  Финанси, Планиране и

прогнозиране,  Организация и управление на производството, Организация и техника на плащанията, Икономика на предприятието, Търговско право и др.