English

Добре дошли в сайта на Бизнес Колеж - Ямбол

ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ ЗАВИСИ ОТ ЗНАНИЕТО!

 

 

 

БИЗНЕС КОЛЕЖ 

специалност: ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ 

 

Колеж по мениджмънт търговия маркетинг София:

 

Професионален бакалавър 

специалност: Маркетинг

Срок на обучение : 3 г

 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив

Бакалавър 

специалности: Финанси,   Стопанско управление

 

Магистър:

специалности: Финанси и банково дело, Стопанско управление

 

квалификация: Учител по икономика