English

Добре дошли в сайта на Бизнес Колеж - Ямбол

ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ ЗАВИСИ ОТ ЗНАНИЕТО!


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Лицензия № 201112924

Издадена на Център за професионално обучение към „АРИ-ЗДД” ЕООД”, гр. Ямбол, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) със Заповед  №  589/20.09.2011 г. на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО).

Адрес на офиса:


гр. Ямбол 8600, Област: Ямбол
Адрес:  ул. "Цар Иван Шишман" 11Б ет.1 ап.2

За инф: 0889193440

 

Предлагани професии, специалности:

1
. Професия „Продавач-консултант”.

1.1. Специалност „Продавач-консултант”, втора степен на професионална квалификация.
2. Професия „Оперативен счетоводител”.

2.1. Специалност „Оперативно счетоводство”, трета степен на професионална квалификация.
3
. Професия „Сътрудник в бизнес-услуги”.

4.1. Специалност „Бизнес-услуги”, втора степен на професионална квалификация.
4. Професия „Касиер”.

3.1. Специалност „Касиер”, първа степен на професионална квалификация.
5. Професия „Офис-мениджър”.

5.1. Специалност „Бизнес-администрация”, трета степен на професионална квалификация.
6. Професия „Офис-секретар”.

6.1. Специалност „Административно обслужване”, втора степен на професионална квалификация.
7. Професия „Програмист”.
7.1. Специалност „Програмно осигуряване”, втора степен на професионална квалификация.
8. Професия „Оператор на компютър”.
8.1. Специалност „Текстообработване”, първа степен на професионална квалификация.
9. Професия „Хотелиер”.

9.1. Специалност „Организация на дейностите в места за настаняване”,  втора степен на професионална квалификация.
10. Професия „Ресторантьор”.

10.1. Специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, трета степен на професионална квалификация.
11. Професия   „Шивач“.

11.1. Специалност „Шивачество“, първа степен на професионална квалификация.
12. Професия „Фермер“.

12.2. Специалност „Земеделец“, втора степен на професионална квалификация;
12.1.Специалност „Производител на селскостопанска продукция“, трета степен на професионална квалификация.
13. Професия „Работник в растениевъдството“.
13.1.Специалност „Зеленчукопроизводство“, първа степен на професионална квалификация;
13.2. Специалност „Трайни насаждения“, първа степен на професионална квалификация.
14. Професия „Готвач“.
14.1. Специалност  „Производство на кулинарни изделия и напитки“, втора степен на професионална квалификация.
15. Професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“.
15.1.Специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“, първа степен на професионална квалификация. 
16. Професия „Аниматор в туризма“.
16.1. Специалност „Туристическа анимация“, трета степен на професионална квалификация.
17. Професия „Фризьор“.
17.1. Специалност „Фризьорство“, втора степен на професионална квалификация   
18. Професия „Козметик“.

18.1.Специалност „Козметика“, втора степен на професионална квалификация.

19.Професия "Огняр"   0895758661